ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564


  LOGO การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564  >> ดาวน์โหลด .jpgที่นี่ คลิ๊ก << >> ดาวน์โหลด .png คลิ๊กที่นี่ <<

  Footnote ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564  >> ดาวน์โหลดที่นี่ คลิ๊ก <<

  รายงานผลการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2563 รูปแบบออนไลน์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) >> ดาวน์โหลดที่นี่ คลิ๊ก <<

  เอกสารการประชุม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564

  ชื่อการประชุม

  (หนังสือเชิญประชุม)

  ลงทะเบียน
  เข้าร่วมการประชุม

  ตรวจสอบรายชื่อ

  ดาวน์โหลด

  วาระการประชุม

  ดาวน์โหลด

  รายงานการประชุม

  Link สำหรับ

  เข้าร่วมประชุม

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ม..วิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 

   

  วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา
  09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลแต่ละ
  วิทยาเขต (วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี) และผ่านระบบ ZOOM Application

  ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ วาระการประชุม  

  Link ประชุม

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ม..วิชาการ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 

   

  ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30- 16.30 . ณ ห้องประชุมทางไกลแต่ละวิทยาเขต (วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี) และผ่านระบบ ZOOM Application

   ลงทะเบียน  ตรวจสอบรายชื่อ วาระการประชุม   link ประชุม

  ประชุมหารือแนวทางการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564

  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 13.30- 15.30 น.
  ณ ห้องประชุมทางไกลแต่ละวิทยาเขต (วิทยาเขตหาดใหญ่ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี)

   ลงทะเบียน

  ตรวจสอบรายชื่อ

   -

   

  Link ประชุม

   

   เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564

   

   

  Search