ติดต่อเรา

  แผนที่การเดินทางไปยังสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

  map

   

  but15Link ที่อยู่ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าน Google Map


  สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

  ที่ตั้ง
  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 10
  เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิชย์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

   

  ติดต่อ
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-7428-6972-7   หมายเลขโทรสาร 0-7428-6971   สายภายในโทร. (03)6972-7
  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  facebook: สมส.ม.อ. 
  page facebook: https://www.facebook.com/psu.oms
  twitter : @outreach_PSU

   

   

  Search