ม.อ.วิชาการ

  PSU OPEN HOUSE

  งาน ม.อ.วิชาการ เป็นการรวบรวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการใช้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาภาคใต้ ดำเนินการจัดทั้ง 5 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  จังหวัดปัตตานี (วิทยาเขตปัตตานี) จังหวัดสงขลา (วิทยาเขตหาดใหญ่) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) จังหวัดภูเก็ต (วิทยาเขตภูเก็ต) และจังหวัดตรัง (วิทยาเขตตรัง)
  Image
  ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560
  • วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่  17-18  สิงหาคม  2560
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่  17-18  สิงหาคม  2560
  • วิทยาเขตตรัง วันที่  25 สิงหาคม  2560
  • วิทยาเขตปัตตานี อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • วิทยาเขตภูเก็ต อยู่ระหว่างดำเนินการ
  ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2561
  • วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 17-18  สิงหาคม 2561
  • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 17-19  สิงหาคม 2561
  • วิทยาเขตตรัง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  • วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 6-7 กันยายน 2561
  • วิทยาเขตภูเก็ต วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  ข้อมูลการจัดงาน ม.อ.วิชาการ ย้อนหลัง

  ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายเลขานุการฯ การจัดงาน ม.อ.วิชาการ

  Search