งานจัดศึกษาดูงาน

     บริการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   

  มองหาปัจจัยในการขับเคลื่อนนโยบายให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ทะลวงยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการศึกษาดูงานต้นแบบที่ยอดเยี่ยม

              สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ. บริการจัดกระบวนการศึกษาดูงานเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุคลากรคุ้มค่ากับงบประมาณที่ดำเนินงานด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ สอดรับกับปัญหา ความต้องการ และศักยภาพขององค์กร เปิดโลกทัศน์ เชื่อมความสามัคคี ระหว่างกันในองค์กร

   

  "หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ที่พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 074-28 6972 หรือ Line 0819579208

   

  1. หลักสูตร "ท้องถิ่นน่าอยู่" สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประกอบด้วยพื้นที่ 4 จังหวัดที่มีจุดเด่น และพื้นที่อื่นๆ  ตามที่เหมาะสมและความต้องการของหน่วยงาน

   

   

   จังหวัดยะลา อำเภอเบตง >>คลิ๊กขยายภาพ<<

   จังหวัดภูเก็ต >>คลิ๊กขยายภาพ<<

   จังหวัดสตูล เกาะหลีเป๊ะ >>คลิ๊กขยายภาพ<<

   จังหวัดบุรีรัมย์ >>คลิ๊กขยายภาพ<<

   

   ***************************************************************************************************************************************

   

   

  Search