งานจัดสอบ

  การดำเนินงานด้านการจัดสอบ

  ศูนย์บริการวิชาการ บริการดำเนินการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ และเงื่อนไข ข้อกำหนดของหน่วยงานเครือข่าย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการจัดสอบระดับชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และ สำนักงาน ก.พ. มากกว่า 10 ปี เราพร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานท่านคัดสรรบุคคลบรรจุเข้าทำงานตามความต้องการของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีความรัดกุมและโปร่งใส

  ตัวอย่างหน่วยงานร่วมดำเนินการจัดสอบที่ผ่านมา

  sbpac

  BU

  swk inet

  Search