ข่าวรับสมัครงาน

   

  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  วันที่เริ่มประกาศ

  วันหมดอายุประกาศ

  การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ 
  ประกาศกำหนดวันสอบข้อเขียน 
  ประกาศเลื่อนการจัดสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2
  ประกาศเลื่อนการจัดสอบข้อเขียน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
  ประกาศรับสมัครงาน
  แบบฟอร์มสมัครงาน

   29 มกราคม 2563  19 สิงหาคม 2563
       
       

   

  Search