กิจกรรมที่น่าสนใจ

   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพันธกิจสังคม

   

   ปีงบประมาณ

   หัวข้อ/ประเด็นการประชุม

  วัน/เวลา

   สมัครร่วมกิจกรรม

   ตรวจสอบรายชื่อ

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  Link อบรม

  วิดีโอย้อนหลัง

   2565
  • ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง "การนำนวัตกรรม และองค์ความรู้ตอบโจทย์ชุมชน และประเทศ" 
  วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom  - -

  -รูปแบบไฟล์-PDF

  -รูปแบบไฟล์-PPT

  คลิกเลย (Click)

  ID:952 3148 6061 

  Passcode:236406

  ชมวิดีโอย้อนหลัง 

  2565

  • ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง "พันธกิจสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

   

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

  • onsite ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารสำนักพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  LRC1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผ่านระบบ ZOOM (Click)
  คลิกสมัครเลย  ตรวจสอบรายชื่อ

   - เอกสารการบรรยาย

   - เอกสารการอบรม

  คลิกเลย (Click)

  ID:948 6968 8790 

  Passcode:mos002 

  ชมผ่านถ่ายทอดสดผ่าน 

  เพจเพสบุค

  ชมวิดีโอย้อนหลัง 

  2565

  • ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่อง "พันธกิจสังคมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม"

   

  วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

  • onsite ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารสำนักพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ  LRC1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คลิกสมัครเลย  ตรวจสอบรายชื่อ      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Search