ข่าวรับสมัครงาน

   

   

  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศ

  วันที่เริ่มประกาศ

  วันหมดอายุประกาศ

  Link สมัครงาน

  Link ตรวจสอบรายชื่อ

  ประกาศรายชื่อ

  รายละเอียด

  21 ม.ค.65 11 ก.พ.65 รายละเอียด รายละเอียด 

   

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ 

   
  • โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
   รายละเอียด 30 ก.ย. 64 4 ต.ค.64 - -  

   

  Search