โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เฟส2

    

                         

   

    สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG   

   รอบที่ 1 ตั้งเเต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565 

   รอบที่ 2 ตั้งเเต่วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565

  ประกาศรับสมัครงาน 

  ระบบรับสมัครกลาง

                  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   

                 Facebook โครงการฯ

  Search